หน้าแรก :: ข่าว :: TSS Ticket Round 1-2

Click to view image
TSS Ticket Round 1-2
TSS Ticket Round 1-2 Chang International Circuit, Buriram

Fri 8 May 15
วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. บัตรราคา 100 บาท

Sat 9 May 15
วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. บัตรราคา 300 บาท

Sun 10 May 15
วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. บัตรราคา 300 บาท

Special Package
พิเศษ! บัตรชม 3 วัน ราคา 600 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.02938-9082-3,084-666-4488

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US