หน้าแรก :: ข่าว :: BRIC Songkran Festival Track Day

Click to view image
BRIC Songkran Festival Track Day
BRIC Songkran Festival Track Day
พิเศษช่วงสงกรานต์

จ่ายครึ่งวัน...วิ่งได้ทั้งวัน
ในราคา
CAR   3,000 บาท
BIKE   2,000 บาท

11-14 เมษายน 2558
เวลา 08.00 น.- 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 089-585-0515 (นิกส์)

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US