หน้าแรก :: ข่าว :: ตารางกิจกรรมแข่งขัน World Super Bike

Click to view image
ตารางกิจกรรมแข่งขัน World Super Bike
ตารางกิจกรรมแข่งขัน World Super Bike ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2015 
ด้านซ้ายเป็นกิจกรรมในแทร็ก ด้านขวาเป็นตารางกิจกรรมคอนเสิร์ต บริเวณ BRIC Super Bike Fest (ลานมอเตอร์โชว์) 

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US