หน้าแรก :: ข่าว :: รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จากการเล่นเกมส์กับเพจ Chang International Circuit

Click to view image
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล จากการเล่นเกมส์กับเพจ Chang International Circuit

ปตท. จำนวน 5 รางวัล นั่งรถ drift ทำกิจกรรมโดนัท วันอาทิตย์ เวลา 15.45 น.
ได้แก่
คุณพิศตะวัน มะลิซ้อน
คุณดวงใจ บุญยอด
คุณทิพวรรณ  ศรสิทธิ์
คุณสุวิทย์
คุณสุจิตรา มาดาโต


ฮอนด้า
ของที่ระลึกจำนวน 3 รางวัล กระเป๋าHONDA CIVIC
คุณอนันต์ มโนรัมย์


เมืองไทยประกันชีวิต
ของที่ระลึก จำนวน 5 รางวัล
คุณยุทธนากร พลประถม
คุณนายอนันต์ เริกไชย
คุณพรรณนิภา ดวงแสง

ไทยพานิชย์ ของที่ระลึกจำนวน 3 รางวัล
ได้แก่
คุณศันสนีย์ จุมรัมย์


ไอโมบาย ของที่ระลึกจำนวน  10 รางวัล
ได้แก่
คุณกัญญ์วรา ลัทธิ
คุณศิริรัตน์ อ่อนล้อม
คุณดวงใจ บุญยอด
คุณสุจิตรา มาดาโต


วัฒนา มอเตอร์สปอร์ต จำนวน 2 รางวัล นั่งรถแข่งของวัฒนา ในสนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต
ได้แก่
คุณชุติภัค ตันเตโช
คุณภูมินทร์ บุญสอน


  อัพเดตล่าสุด 9/10/59 16.25น.

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US