หน้าแรก :: ข่าว :: WTCC PIT WALK

Click to view image
WTCC PIT WALK
เชิญผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรม WTCC PIT WALK ในกิจกรรมท่านจะได้ใกล้ชิดกับนั่งแข่งระดับโลก และ รถที่ใช้ในการแข่งขันรายการ WTCC RACE OF THAILAND โดยบัตรเข้าร่วมกิจกรรมราคาเพียง 300 บาทเท่านั้น

โดยผู้เข้าชมการแข่งขันสามารถซื้อบัตรได้ที่ ตรงข้าม Mega Store, Grand Stand ชั้น 3 และบริเวณทางเชื่อมโดมแก้ว ทั้งนี้ กิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย 58 นี้ เวลา 14.00 - 15.00 น.

*** ผู้ซื้อบัตร พิตวอล์ค ให้มาเตรียมตัวรอที่ประตูฝั่ง Medical Center ก่อนกิจกรรมเริ่ม 15 นาที

*** เพื่อความปลอดภัย ห้ามสวมรองเท้าแตะ และไม่อนุญาตให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 110 ซม. เข้าไปในบริเวรกิจกรรม พิตวอล์ค เด็ดขาด

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US