หน้าแรก :: ข่าว :: บุรีรัมย์ เฟสติวัล ออฟ สปีดเปิดขายบัตร พิตวอล์ค เพียง 100 บาท

Click to view image
บุรีรัมย์ เฟสติวัล ออฟ สปีดเปิดขายบัตร พิตวอล์ค เพียง 100 บาท
ข่าวดี! “บุรีรัมย์ เฟสติวัล ออฟ สปีด” เปิดขายบัตร “พิตวอล์ค” เพียง 100 บาท โดยผู้เข้าชมการแข่งขันสามารถซื้อบัตรได้ที่ ตรงข้าม Mega Store, Grand Stand ชั้น 3 และบริเวณทางเชื่อมโดมแก้ว ทั้งนี้ กิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ต.ค.นี้ เวลา 12.00 - 12.30 น. และ วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.นี้ เวลา 11.00 - 11.30 น. *** ผู้ซื้อบัตร พิตวอล์ค ให้มาเตรียมตัวรอที่ประตูฝั่ง Medical Center ก่อนกิจกรรมเริ่ม 15 นาที
*** เพื่อความปลอดภัย ห้ามสวมรองเท้าแตะ และไม่อนุญาตให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 110 ซม. เข้าไปในบริเวรกิจกรรม พิตวอล์ค เด็ดขาด

 

 

LASTEST NEWLATEST NEWS ActivityACTIVITY VENUEVENUE TICKETTICKET CALENDARCALENDAR ABOUT USABOUT US