Search

Motogp

MotoGP ปรับเปลี่ยนลดจำนวนรอบการแข่ง จำนวนรอบในการแข่งขันชิงแชมป์มอเตอร์ไซด์ทางเรียบในรุ่น MotoGP, Moto2 และ Moto3 โดยจะปรับปรุงจำนวนรอบการแข่งให้มีระยะที่ใกล้เคียงกัน

MotoGP

 ในการแข่งขันชิงแชมป์มอเตอร์ไซด์ทางเรียบในรุ่น  MotoGP จะมีการจัดรอบการแข่งขันใหม่ โดยจะเริ่มในต้นฤดูกาลนี้ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะใช้จริงในปี 2019  จะมีการทดลองให้แน่ใจว่าระยะทางในการแข่งขันในแต่ละสนามตามปฏิทินการแข่งขันมีความใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ตามสื่อต่าง ๆของการแข่งขัน


 จากการข้อจำกัดการใช้เชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ในรุ่นพรีเมียร์คลาส อาจจะเป็นไปได้ว่าในการเพิ่มหรือลดรอบการแข่งขันในแต่ละสนาม ดังนั้นการการจะบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมีการลดจำนวนรอบการแข่งขันของ 7 สนามให้มีน้อยลง ซึ่งจะเริ่มในปี 2018คือที่ The Americas GP, French GP, Catalan GP, Czech GP and San Marino GP  ขณะที่ สเปน กรังด์ปรีซ์ จะลดลงมา 2 รอบ และ บาเลนเซีย ที่จะลดลงมา 3 รอบตามลำดับ.
 อย่างไรก็ตาม ในรุ่น Moto2 และ Moto3 ได้มีการให้ทางโรงงานผู้ผลิตได้เตรียมถึงข้อกำหนดนี้  ในปีนี้การเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ MotoGP โดย  Moto3 การแข่งที่  Americas, Spanish, Catalan, Czech, Aragon, Malaysian and Valencia GP จะมีการลดรอบลงมา  1 รอบ ส่วนใน ของ  Moto3 French GP จะลดจำนวนมา 2 รอบ ส่วน  Americas, French, Catalan, German, Czech, San Marino, Japanese and Malaysian GP จะถูกลดไป  1 รอบ และสนามที่ สเปนอย่าง Valencia Grands Prixจะถูกปรัดลดประมาณ 2-3 รอบในปี 2018
 ในปี 2019 ที่จะมีการปรับจำนวนรอบการแข่งขันครั้งใหญ่ทั้งใน Moto2 และ Moto3 ส่วน MotoGP นั้นจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆในครั้งต่อไป
 การปรับปรับปรุงกฎระบียบสำหรับการแข่งขันในรุ่น  MotoGP สำหรับปี 2018 นั้น ถ้าธงสีแดงมีการสะบัดหลังจาก 75% หรือทั้งหมดของการแข่งจะต้องยุติ โดยจะมีการประกาศผลการแข่งขัน ซึ่งกฎนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับรุ่น Moto2 และ Moto3  หากการแข่งขันผ่านไปสองในสามของการแข่งขันและมีธงแดงขึ้นจะต้องยุติ และมีการประกาศผล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับนักแข่งและผู้เข้าชม


Motogp, Motogp 2018, Chang International Circuit